Siirry pääsisältöön
Koti » Vastuumuseo » Adoptoi monumentti » Hauensuoli Hangossa

Hangon Hauensuolen historialliset kalliopiirrokset hoidon piiriin

Hangon museon ystävät ry on adoptoinut Hangon Tulliniemen edustan Vanhalla Tullisaarella ja sen viereisellä Kobbenin luodolla sijaitsevat niin kutsutut Hauensuolen kalliopiirrokset hoitokohteekseen. Kohteen adoptio on osa alueellisena vastuumuseona toimivan Länsi-Uudenmaan museon vuonna 2021 vastuualueellaan käynnistämää Adoptoi monumentti -toimintaa, jonka yhteydessä Hauensuolen kalliopiirrosalueelle on laadittu Museoviraston, Metsähallituksen ja Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksymä hoitosuunnitelma. Hoitotoimintaa ohjaa ja valvoo Länsi-Uudenmaan museo.

Hauensuolen kalliopiirrosalueella on arviolta kaikkiaan noin 400 eri-ikäistä ja erityyppistä kalliopiirrosta. Vanhimmat tunnistetuista piirroksista ajoittuvat keskiajalle, mutta pääosa piirroksista on peräisin 1500–1600-luvuilta tai sitä nuorempia. Piirroksia on alueella ollut todennäköisesti enemmän, mutta osa on tuhoutunut ja kadonnut muun muassa Krimin sodan aikana. Säilyneiden piirrosten joukossa on suuri määrä ruotsalaisten, balttilaisten ja mannereurooppalaisten aatelissukujen vaakunoita, mutta myös mm. Hankoon purjehtineiden kauppiaiden, käsityöläisten ja muiden merenkävijöiden nimiä, puumerkkejä ja kiltatunnuksia sekä pidempiä tekstikatkelmia. Tuoreempiin piirroksiin kuuluu mm. vuonna 1967 kallioon kaiverrettu Suomen vaakuna ja presidentti Urho Kekkosen signeeraus.

Hangon museon ystävät ry tulee hoitosuunnitelman puitteissa toteuttamaan kalliopiirrosalueella etanolisuihkutukseen perustuvan puhdistuskokeilun, jonka avulla pyritään poistamaan kalliopiirrosten päällä kasvavaa jäkälää ja parantamaan siten hakkausten näkyvyyttä. Etanolikäsittely on mm. Ruotsissa ja Norjassa laajasti hyväksytty kalliohakkausten puhdistusmenetelmä, jota Hauensuolella tullaan kokeilemaan muutamiin ennalta valittuihin kalliopiirroksiin. Hoitotoiminnan myötä tullaan myös poistamaan alueella risteileville kulkuväylille ja paikoin kalliopiirrosten päälle ulottuvaa varvikkoa ja pienkasvillisuutta sekä kehittämään ja suunnittelemaan alueen opastusta. Hangon museon ystävät toteutti Museoviraston myöntämän muinaisjäännösten hoitoavustuksen turvin jo kesällä 2022 piirrosten maastomittauksia ja vauriokartoitusta, joita tullaan myös tulevina vuosina jatkamaan.

Hauensuolen kalliopiirrosalue on muinaismuistolain (295/1963) suojaama kiinteä muinaisjäännös, jonka kaikenlainen vaurioittaminen on kiellettyä. Myös muinaisjäännöksillä tehtävä hoitotoiminta on luvanvaraista.

Hauensuoli on osa Tulliniemen linnustonsuojelualuetta (Natura 2000) sekä Hangon kansallista kaupunkipuistoa. Hauensuolen varustuksesta, kuten laitureista ja muista rakenteista vastaa Metsähallitus.

Lisätietoa Hauensuolesta Metsähallituksen nettisivuilla https://www.luontoon.fi/hauensuoli ja Museoviraston ylläpitämässä muinaisjäännösrekisterissä https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.78010001

Lisätietoa Hangon kansallisesta kaupunkipuistosta: https://www.hanko.fi/asuminen_ja_ymparisto/ymparisto_ja_luonto/puistot_ja_virkistysalueet/kansallinen_kaupunkipuisto

Lisätietoa kansallisesta Adoptoi monumentti -toiminnasta https://adoptoimonumentti.fi/

Länsi-Uudenmaan museon vastuualueella tapahtuvasta Adoptoi monumentti -toiminnasta voi kysyä lisätietoa sähköpostitse osoitteesta museum@raseborg.fi. Hangon museon ystävät ry:ssä hoitotoiminnan yhteyshenkilönä toimii Ilkka Linnakko.