Siirry pääsisältöön
Koti » Pedagogiikka » Raaseporin kasvatussuunnitelma

Sivistyslautakunta päätti 15.6.2021 kokouksessaan että Raaseporin kulttuurikasvatussuunnitelma otetaan käyttöön syksystä 2021 lähtien.

Raaseporin kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelma on kokonaisuus, joka muodostuu kaupungin useiden yksiköiden välisestä toimialarajat ylittävästä yhteistyöstä. Tämän lisäksi yhteistyötä tehdään myös kolmannen sektorin kanssa esimerkiksi yhteishankkeilla. Suuri osa kulttuuriohjelmista on tilattu, räätälöity ja rahoitettu Raaseporin kaupungin kulttuuripalveluista, kun taas osa tapahtuu kaupunginkirjaston, museon ja musiikkiopiston toiminnan puitteissa. Raaseporin kaupungin kulttuuripalvelut koordinoi kulttuuriohjelmia Raaseporin kulttuurikasvatussuunnitelman puitteissa.

Tavoitteena on, että lapset saavat käsityksen erilaisista taidemuodoista. Tutustumalla taiteisiin lapsi voi löytää uuden harrastuksen. Antoisa vapaa-ajan harrastus lisää hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä. Tavoitteena on, että kaikilla lapsilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet kokea kulttuuria ja luoda taidetta päiväkodista/koulusta, varhaiskasvatuspedagogista/opettajasta, kieliryhmästä, maantieteellisestä sijainnista ja sosioekonomisesta taustasta riippumatta.

Lue lisää Raaseporin kasvatussuunnitelmasta täältä.

SYYSLUKUKAUSI:

Vuosiluokka 2, Lähiympäristöni kulttuuriperintö 

Raaseporin museo lähettää joka syksy listan kulttuurihistoriallisesti arvokkaista paikoista Raaseporissa kaikille alakoulujen rehtoreille.

Tavoitteena on, että oppilas tuntee jotain erityistä juuri oman koulun lähiympäristössä. Se voi olla muistomerkki, rakennus tai kulttuurihistoriallisesti arvokas paikka. Oppilas tutustuu kulttuurihistoriaan ja oppii arvostamaan lähiympäristöään. Peilatessaan omaa lähiympäristöään Raaseporin kaupunkiin suurempana kokonaisuutena, voi oppilas kehittää sekä suvaitsevuutta että oman identiteetin luomista. 

KEVÄTLUKUKAUSI:

Vuosiluokka 2, Aikamatka 

Lue lisää aikamatkoista täältä.

Vuosiluokka 7, Kuvataidevierailu

Vierailun tavoitteena on että oppilaat saavat katsahduksen kuvataiteeseen ja sen laajuuteen. Koska kaupungissa sijaitsee taidehistoriallisesti merkittävä pysyvä näyttely, saa oppilas tietoa taiteilijasta nimeltä Schjerfbeck. Kuvataide esitellään myös ilmaisutapana. Vierailun kautta oppilas tuntee EKTAn ja Galleria Elverketin paikkoina, joissa he voivat vierailla ja joihin he ovat tervetulleita.

EKTA, Raaseporin museo ”Schjerfbeckin kadonnut taulu” on paitsi hauska tapa oppia Helene Schjerfbeckin elämästä myös yhteistyöharjoitus ja tiedonhakua. Luokka jaetaan kahteen ryhmään ja yhdessä heidän on johtolankojen ja väittämien kautta löydettävä paikka, johon yksi Schjerfbeckin tauluista on piilotettu. Helene Schjerfbeck (1862 – 1946) oli suomalainen taiteilija, joka vielä tänäänkin tekee vaikutuksen maalauksillaan. Hän on yksi Suomen tunnetuimmista taiteilijoista ja herättää kiinnostusta maailmanlaajuisesti. 

Galleria Elverketissä näytetään ensisijaisesti nykytaidetta. Taidenäyttelyt vaihtuvat vuosittain. Vierailuun sisältyy työpajakokonaisuus. Työpajassa saamme kurkistaa tämän päivän innovatiiviseen materiaaliajatteluun ja saamme esimerkkejä nykytaiteilijoista, jotka ovat näistä inspiroituneet. Vierailu rakentuu myös ennakkomateriaalista, johon oppilaat tutustuvat ennen vierailua ja jatkavat teeman kanssa työskentelyä vierailun jälkeen. Tämä inspiraatiomateriaali lähetetään opettajille pari viikkoa ennen vierailua.