Siirry pääsisältöön
Koti » Vastuumuseo » Rakennettu kultturiympäristö

Rakennettu kultturiympäristö

Länsi-Uudenmaan museo vastaa alueellaan rakennetun kulttuuriympäristön suojeluun ja hoitoon liittyvistä asiantuntija- ja viranomaistehtävistä yhteistyössä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Työ sisältää kaavoitusta ja rakentamista koskevien lausuntojen valmistelua ja selvitysten ohjaamista. Museo antaa neuvontaa rakennusten korjaamisesta, ylläpidosta ja rakennusperinnön hoidon avustuksista sekä ohjaa ja valvoo avustusten käyttöä. Näitä tehtäviä hoitavat museon rakennustutkija ja korjausrakentamisen asiantuntija.  

Museoviraston rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustukset:
https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/rakennukset

ELY-keskusten avustukset rakennusperinnön hoitoon:
https://www.ely-keskus.fi/avustukset-rakennusperinnon-hoitoon